Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:          Jana Dolenská

IČ:                    06814727

Adresa:           Vrchlického 1599, Kladno

telefon:           +420 721 264 029

Adresa pro doručování elektronické pošty: jana@domovmultipotencialu.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

 

Datum:

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte